จับตาอ้อย-น้ำตาลยุคไทยหวานน้อย

ที่มาของภาพ: www.thairath.co.th

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยภาพรวมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยขณะนี้ว่า กำลังเผชิญความท้าทายครั้งสำคัญจากสถานการณ์ โควิด-19 ที่กระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก เป็นผลให้ความต้องการบริโภคน้ำตาลในตลาดโลกชะลอตัวลง จากเดิมที่มีอัตราเติบโตเฉลี่ย 2% ต่อปี โดยพบว่าในช่วง 9 เดือนแรก ตั้งแต่ เริ่มฤดูการผลิตปี 2562/63 (ต.ค.2562-มิ.ย.2563) ประเทศไทยมีการบริโภค น้ำตาลรวม 1.69 ล้านตัน หรือเฉลี่ยเดือนละ 187,500 ตัน และหากรวมกับการบริโภคในช่วง 3 เดือนที่เหลือของฤดูการผลิตปีนี้ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย.นี้ คาดว่าอัตราการบริโภคภายในประเทศโดยรวมจะอยู่ที่ 2.25 ล้านตันเท่านั้น จากที่สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ประมาณการไว้ที่ 2.5 ล้านตัน

ขณะที่ความต้องการในตลาดโลก ประเทศบราซิล ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของโลก ยังหันมาผลิตน้ำตาลเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น หลังจากราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงต่อเนื่อง เพราะไม่คุ้มค่ากับการนำอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอล ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อราคาน้ำตาลในตลาดโลก ซึ่งปัจจุบันราคาน้ำตาลทรายดิบอยู่ที่ 11-12 เซ็นต์ต่อปอนด์ ต่ำกว่าคาดการณ์เดิมในปีนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 15 เซ็นต์ต่อปอนด์ ขณะที่ประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกน้ำตาลอันดับ 2 ของโลก ต้องเผชิญภาวะภัยแล้งรุนแรง ส่งผลให้ผลผลิตอ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิตปี 2562/63 ลดลงเหลือเพียง 75 ล้านตัน

“จากการประมาณการเบื้องต้นของปริมาณผลผลิตอ้อยประจำฤดูการผลิตปีหน้า หรือปี 2563/64 คาดว่าประเทศไทยจะมีปริมาณการผลิตอ้อยใกล้เคียงกับปี 2562/63 ทำให้ชาวไร่อ้อยมีความจำเป็นต้องเก็บอ้อยบางส่วนไว้ทำพันธุ์ จึงคาดว่า ผลผลิตอ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิตปี 2563/64 ก็อาจจะลดลงกว่าเดิม เว้นแต่ว่าในช่วงต่อจากนี้ จะมีปริมาณฝนตกกระจายทั่วถึงและต่อเนื่องในพื้นที่เพาะปลูก ก่อนการเก็บเกี่ยวอ้อยส่งเข้าหีบในเดือน ธ.ค.นี้”.

ที่มาของข้อมูล: https://www.thairath.co.th/news/business/1881500

 

Message us