ทางรอด อ้อย น้ำตาลไทย

ที่มา: https://www.thansettakij.com

วิกฤติโควิด-19 สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ส่งผลต่อการผลิตอ้อยของชาวไร่อ้อย กระทบไปถึงการส่งออก รวมทั้งการบริโภคในประเทศ ส่งผลให้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกตกต่ำมากที่สุดในรอบ 10 ปี

ข้อมูลกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ปี 2564 ภาพรวมคลังน้ำตาลตลาดโลกมีปริมาณเพิ่มขึ้น 3 ล้านตัน จากเดิม 42.8 ล้านตัน เป็น 45.8 ล้านตัน จากปริมาณการบริโภคลดลง

ยังไม่รวมวิกฤติอื่นที่เกษตรกรไม่สามารถจัดการได้ อาทิ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ขาดเสถียรภาพ ความมั่นคงในการส่งอ้อยเข้าโรงงาน ขาดแหล่งทุน แรงงาน การเผาอ้อยก่อให้เกิดมลพิษ การพัฒนาภาคการผลิตให้มีศักยภาพ การนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตเพื่อลดความสูญเสีย ลดแรงงาน ดูแล และกระตุ้นให้เกิดผลผลิตเพิ่มขึ้น

เวทีเสวนาออนไลน์ “เราจะฝ่าวิกฤติ อ้อย และน้ำตาลไทยได้อย่างไร” จัดโดยสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย (สอน.) กระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แทนภาคเอกชน เพื่อร่วมระดมสมองหาทางออกในยามวิกฤติรอบด้าน ได้ข้อสรุป ทุกภาคส่วนต้องนำมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น Bonsucro หรือ Fairtrade International และ Organic มาปรับใช้ตลอดกระบวนการ ให้สอดคล้องกับความต้องการแต่ละตลาด พัฒนาระบบบริหารจัดการ เทคโนโลยีการผลิต เก็บเกี่ยว ขนส่ง ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง ต้นทุนลดแต่กำไรเพิ่ม

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2163952

Message us