พาณิชย์คุมเข้มเครื่องชั่งรับซื้อปาล์มน้ำมัน

 

ที่มา: https://www.oae.go.th

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการจัดพิธีปล่อยขบวนรถสายตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด (CO-OP) ว่า ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน-8 กรกฎาคม 2565 กรมฯ ได้บูรณาการตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์รับซื้อปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้ โดยได้ระดมสายตรวจเฉพาะกิจทั่วประเทศ จัดชุดสายตรวจจำนวน 10 สาย พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) ออกตรวจสอบเครื่องชั่งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร และกระบี่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีลานรับซื้อปาล์มน้ำมันรวมกันทั้งสิ้น 2,147 แห่ง

ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบการใช้เครื่องชั่งที่สิ้นอายุคำรับรองหรือไม่ผ่านการตรวจสอบให้คำรับรอง เจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยจะมีความผิดตามพ.ร.บ.ชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในมาตรา 25 ซึ่งมีบทกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกิน 20,000 บาท และหากผู้ประกอบการรายใด นำเครื่องชั่งไปทำการดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้น้ำหนักผิดเพี้ยนไปจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจรับรองไว้ จะมีความผิดตามมาตรา 75 มาตรา 75/1 และมาตรา 76 มีบทกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท

“กรมเชื่อมั่นว่า การออกตรวจสอบครั้งนี้จะช่วยให้เกษตรกรที่นำผลปาล์มไปขายได้รับความเป็นธรรมในการขายผลผลิตทางการเกษตร และขอให้เกษตรกรสังเกตจากสติ๊กเกอร์ตรวจสอบประจำปีของกองชั่งตวงวัด และหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัด โดยหากเกษตรกรพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้เครื่องชั่งซื้อขายสินค้าเกษตร สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ” นายอาวุธ กล่าว

ที่ผ่านมา การค้าภายในได้ให้ความสำคัญแก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายในการซื้อขายปาล์มน้ำมันตามลานรับซื้อทั่วเขตพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากในเขตพื้นที่ภาคใต้มีการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันเป็นจำนวนมาก ซึ่งปาล์มน้ำมันถือว่าเป็นพืชเศรฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งในภาคธุรกิจพลังงานและภาคอุตสาหกรรม นำมาแปรรูปเป็นน้ำมันพืชสำหรับปรุงอาหาร หรือนำมากลั่นเป็นส่วนผสมในการผลิตน้ำมันดีเซล ซึ่งในพื้นที่ภาคใต้นั้นมีลานรับซื้อปาล์มน้ำมันจำนวนกว่า 3,000 แห่ง

 

ที่มา: http://www.ocsb.go.th/th/cms/detail.php?ID=13828&SystemModuleKey=economic

Message us