งานเกษตรแฟร์ 2566 ”80 ปี เกษตรนนทรี นำวิถีใหม่ ไทยยั่งยืน”

วันที่ 3 – 11 กุมภาพันธ์

ทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ค่าทางน้ำตาลและสารอนุพันธ์ได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานเกษตรแฟร์ประจำปี 2566 มีการประชาสัมพันธ์ผ่านงานวิชาการเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 ที่บูทกิจกรรมของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

และทางห้องปฏิบัติการได้มีการจัดกิจกรรมคลินิคปรึกษาความหวานที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนในวันที่ 6 และ 8 กุมภาพันธ์ 2566

   

Message us