คณาจารย์ต่างประเทศจาก Hasanuddin University

วันที่ 29 -30 สิงหาคม 2565 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ค่าทางน้ำตาลและสารอนุพันธ์ ได้ทำการตอนรับกลุ่มคณาจารย์ต่างประเทศจาก Hasanuddin University ภาควิชา Food Science and Technology Study Program ทางเรายินดีอย่างยิ่งที่ได้รับความสนใจในการมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้กัน

Message us