น้ำตาลขึ้นราคา อุ้มชาวไร่อ้อย กระทบเครื่องดื่ม-นม-เบเกอรี่

ที่มา: https://www.prachachat.net

สินค้าจ่อขึ้นราคาอีกระลอก หลังปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน 1.75 บาท/กก. มีผล 20 ม.ค.66 ดันราคาน้ำตาลทรายขาวธรรมดาขึ้นเป็น 19 บาทต่อกก. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เป็น 20 บาทต่อกก. ตามข้อเสนอของชาวไร่เพื่ออุ้มราคาอ้อยขั้นต้นปี 65/66 ด้านกรมการค้าภายในบอก น้ำตาลทรายไม่ใช่สินค้าควบคุม ราคาขายปลีกเป็นเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ สอน.

หลังจาก โรงงานน้ำตาล ชาวไร่อ้อย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้มีการหารือกันเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 และมีข้อสรุปให้ปรับขึ้นราคาน้ำตาลทราย ณ หน้าโรงงานอีก 1.75 บาท/กก. ส่งผลให้ราคาน้ำตาลทรายขาวธรรมดาหน้าโรงงาน จากเดิมอยู่ที่ 17.25 บาท/กก. จะต้องถูกปรับขึ้นมาเป็น 19 บาท/กก. และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จาก 18.25 บาท/กก. ปรับขึ้นมาเป็น 20 บาท/กก. โดยมีผลในวันที่ 20 ม.ค. 2566 เพื่อราคาน้ำตาลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้คำนวณเป็นราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิตปี 2565/2566

โดยการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายครั้งนี้เป็นไปตามข้อเสนอของฝ่ายชาวไร่อ้อยที่แจ้งว่า ต้นทุนการปลูกอ้อยสูงขึ้นมากจากทั้งค่าปุ๋ย ค่าแรง และค่าน้ำมัน ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกที่จะนำมาคำนวณยังทรงตัวในระดับเดิม คือ เฉลี่ย 19 เซนต์/ปอนด์ มีผลทำให้ราคาอ้อยขั้นต้นไม่สูงมากนัก ประกอบกับที่ผ่านมาราคาขายปลีกที่แท้จริงได้ปรับตัวสูงไปมากแล้ว ทำให้ชาวไร่อ้อยเสียเปรียบในจุดนี้ จึงเสนอให้นำราคาจริงมาเฉลี่ยเพื่อปรับราคาน้ำตาลหน้าโรงงานให้สะท้อนข้อเท็จจริงตามระบบ Cost Plus

อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2565/2566 นั้น ทาง กอน.จะต้องหารือว่า จะนำผลของราคาน้ำตาลหน้าโรงงานที่ปรับขึ้นมาคำนวณเป็นราคาอ้อยขั้นต้น หรือจะเป็นราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของปี 2565/2566

ล่าสุด เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ลงนามประกาศปรับราคาหน้าโรงงาน โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 (1) ของประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เรื่องการจัดทำงบประมาณรายได้ การกำหนดและการชำระค่าอ้อยและค่าผลผลิตน้ำตาลทรายและอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่และโรงงาน พ.ศ. 2562

จึงประกาศราคาน้ำตาลภายในราชอาณาจักร ประจำฤดูการผลิตปี 2565/2566 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ เพื่อใช้ประกอบในการคำนวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปี 2565/2566

สอน.ชี้ขาด ขึ้นราคา

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) กล่าวถึง แนวทางการดูแลราคาขายปลีกน้ำตาลทรายภายในประเทศถือเป็นสินค้าที่อยู่ในกำกับดูแลของ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยในส่วนราคาจำหน่ายปลีกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทาง สอน. จะต้องหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปว่า ราคาจำหน่ายปลีกน้ำตาลทรายในประเทศจะปรับขึ้นเป็นเท่าไหร่ เนื่องจากปัจจุบันสินค้าน้ำตาลทรายไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็น “สินค้าควบคุม” ที่มีเพดานราคาจำหน่าย

“กรมการค้าภายในในฐานะหน่วยงานที่ดูแลค่าครองชีพประชาชนได้ให้ความเห็นไปแล้วว่า การปรับราคาจำหน่ายปลีกน้ำตาลทรายจะกระทบกับผู้บริโภคโดยตรง ดังนั้นควรปรับขึ้นให้มีผลกระทบน้อยที่สุด แต่ไม่ได้ให้ตัวเลขว่า น้ำตาลทรายจะต้องปรับขึ้นไปเท่าไร เพราะไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรง แต่ก็ถือว่าสินค้านี้เกี่ยวข้องเพราะเราดูแลค่าครองชีพของผู้บริโภค”

 

ที่มา: https://www.prachachat.net/economy/news-1185683

Message us